top of page

טיפול קליני

התמודדות עם לחצים
וחוסר ודאות

חוסר מנוחה, הצפה רגשית,

לחץ, דיכאון, היעדר יציבות,

קושי בזיהוי כוחות מפעילים

קושי בתקשורת.

בוא/י נבדוק איך אפשר לווסת לחץ

ולחזור לנשום.

חרדה חברתית

אתה סובל מחרדה חברתית.
מחשבה על אנשים עושה לך רע. מחשבה על שיחות מכווצת אותך. מה תגיד. מה תעשה עם הגוף. בטוח תתבלבל במילים והקול ירעד וידיים יזיעו. אז בשביל מה בכלל.

אין מה להתחיל לדבר אתה, היא לא תהיה מעוניינת. 
אין רצון לצאת מהבית לבלות.

החיים תקועים.
נראה כאילו לכולם מסביב קל יותר. הם יודעים מה לומר ומה לעשות.
קשה לך במצבים חברתיים.
אל תתמודד עם זה לבד.
זה מה לעשות, להבין, לתרגל.
בוא נעשה זאת ביחד

התפרצויות כעס

 

פתאום זה אוחז בך.
לפעמים בלי סיבה מיוחדת.
אתה לא מסוגל להכיל את הכעס והוא מתפרץ. ויוצא.
דברים מיותרים נאמרים.
דברים לא טובים מתרחשים.
ואז  אשמה.
הבושה.
הפחד שאתה בדיוק כמוהו, תמיד זה יקרה ואף פעם לא תוכל להשתחרר מזה.
הפחד לאבד אותה, להרוס עוד קשר וסיכוי.
קשה לך עם התפרצויות הכעס שלך.
אל תתמודד עם זה לבד.
יש מה לעשות, להבין, לתרגל.
בוא נעשה זאת ביחד

טיפול לאנשים בריאים

טיפול פסיכותרפי להענקת בהירות, רוגע, מוטיבציה, לפתוח מחסומים, לכוון לערוצי פעולה ולאפשר לך להצליח יותר.

מערכות יחסים

הם חלק מעולמך

לפעמים בנוכחות מטיבה

ולפעמים לא.

בוא לבדוק איך את/ה עם האנשים סביבך,

איך מתקשרים,

מה מועיל, מה פחות,

איך מתנהלים בביטחון, יציבות, הכלה וקשב.

עייפות רגשית ודיכאון

קשה לקום בבוקר?

כבר מזמן אבדה התשוקה.

עצב כואב? דיכאון?

אל תוותר/י לעצמך.

בוא/י נדבר על זה ונעשה עם זה משהו.

 

עייפות רגשית ודיכאון

קשה לקום בבוקר?

כבר מזמן אבדה התשוקה.

עצב כואב? דיכאון?

אל תוותר/י לעצמך.

בוא/י נדבר על זה ונעשה עם זה משהו.

 

חרדה חברתית

אתה סובל מחרדה חברתית.
מחשבה על אנשים עושה לך רע. מחשבה על שיחות מכווצת אותך. מה תגיד. מה תעשה עם הגוף. בטוח תתבלבל במילים והקול ירעד וידיים יזיעו. אז בשביל מה בכלל.

אין מה להתחיל לדבר אתה, היא לא תהיה מעוניינת. 
אין רצון לצאת מהבית לבלות.

החיים תקועים.
נראה כאילו לכולם מסביב קל יותר. הם יודעים מה לומר ומה לעשות.
קשה לך במצבים חברתיים.
אל תתמודד עם זה לבד.
זה מה לעשות, להבין, לתרגל.
בוא נעשה זאת ביחד

חרדה חברתית

אתה סובל מחרדה חברתית.
מחשבה על אנשים עושה לך רע. מחשבה על שיחות מכווצת אותך. מה תגיד. מה תעשה עם הגוף. בטוח תתבלבל במילים והקול ירעד וידיים יזיעו. אז בשביל מה בכלל.

אין מה להתחיל לדבר אתה, היא לא תהיה מעוניינת. 
אין רצון לצאת מהבית לבלות.

החיים תקועים.
נראה כאילו לכולם מסביב קל יותר. הם יודעים מה לומר ומה לעשות.
קשה לך במצבים חברתיים.
אל תתמודד עם זה לבד.
זה מה לעשות, להבין, לתרגל.
בוא נעשה זאת ביחד

חרדה חברתית

אתה סובל מחרדה חברתית.
מחשבה על אנשים עושה לך רע. מחשבה על שיחות מכווצת אותך. מה תגיד. מה תעשה עם הגוף. בטוח תתבלבל במילים והקול ירעד וידיים יזיעו. אז בשביל מה בכלל.

אין מה להתחיל לדבר אתה, היא לא תהיה מעוניינת. 
אין רצון לצאת מהבית לבלות.

החיים תקועים.
נראה כאילו לכולם מסביב קל יותר. הם יודעים מה לומר ומה לעשות.
קשה לך במצבים חברתיים.
אל תתמודד עם זה לבד.
זה מה לעשות, להבין, לתרגל.
בוא נעשה זאת ביחד

טיפול פסיכותרפי להענקת בהירות, רוגע, מוטיבציה, לפתוח מחסומים, לכוון לערוצי פעולה ולאפשר לך להצליח יותר.

טיפול פסיכותרפי להענקת בהירות, רוגע, מוטיבציה, לפתוח מחסומים, לכוון לערוצי פעולה ולאפשר לך להצליח יותר.

חרדה חברתית
עייפות רגשית ודיכאון
bottom of page