top of page
young-sad-woman-sitting-apart-from-attenders-group-therapy-community-center.jpg

חרדה חברתית

חרדה חברתית

חרדה חברתית, היא מצב בריאותי נפשי שכיח המאופיין בפחד עז ממצבים ואינטראקציות חברתיות.

אנשים עם חרדה חברתית חווים לעתים קרובות

מצוקה קשה וחרדה חזקה כאשר הם צריכים לעסוק בפעילויות חברתיות, כגון דיבור עם זרים, דיבור בפומבי או השתתפות במפגשים קבוצתיים.

חרדה חברתית נובעת מפחד משיפוט, ביקורת או מבוכה. 

פחד זה אינו פרופורציונלי לאיום הממשי הטמון במצבים אלו.

 

1. תודעה עצמית ביקורתית 

אנשים עם חרדה חברתית נוטים להתמקד בפגמים הנתפסים שלהם ולפחד משיפוט והערכה שלילית של אחרים.

תודעה עצמית העלולה להיות משתקת

ולהוביל להתנהגויות של הימנעות.

2. הימנעות ממצבים חברתיים

אנשים עם חרדה חברתית משקיעים משאבים כדי להימנע ממצבים המעוררים את החרדה שלהם, מה שעלול להגביל את ההזדמנויות האישיות והמקצועיות שלהם.

3. תסמינים גופניים של חרדה חברתית

חרדה חברתית יכולה להתבטא בסימפטומים גופניים

כמו הזעה, רעד, דופק מהיר ובחילות במצבים חברתיים.

4. פגיעה בחיי היומיום דורשת טיפול

חרדה חברתית יכולה להיות שונה בחומרתה.

היא עשויה להיות מורגשת רק במצבים ספציפיים, או כמצב מתמשך ומתיש.

חרדה חברתית דורשת טיפול כאשר היא משפיעה באופן משמעותי על איכות החיים והתפקוד, על היכולת ליצור קשר חברי, ליזום מערכות יחסים, להצטיין בעבודה

ולעסוק בפעילויות יומיומיות, במיוחד כאלה הדורשות אינטראקציה עם אחרים.

 

חרדה חברתית ניתנת לטיפול, ניהול הסימפטומים ושיפור הרווחה הכללית.

Therapy
Couple at an Event
bottom of page